Spring naar hoofdtekst

Opleiding Kerkmusicus III

Werken in de kerk met een diploma

Het diploma kerkmusicus III is het hoogst haalbare amateurcertificaat in onze kerkmuziekopleidingen in de Nederlandse kerkprovincie. Om dit diploma te behalen wordt er van de cursist dan ook het een en ander verwacht. Allereerst een grote mate aan flexibiliteit. Het bezoeken van verschillende docenten, koren en orgels en het vergaren van de benodigde kennis via zelfstudie onder begeleiding van een coach, zorgen ervoor dat er van de cursist een zeer actieve rol wordt verwacht. Deze actieve rol kan ervoor zorgen dat de opleiding in een intensieve twee jarig traject zou kunnen worden afgerond. Veel hangt dus van de eigen inzet af. Daarmee kunnen de niet geringe kosten dan ook beheersbaar blijven.

Wat moet een kerkmusicus eigenlijk allemaal kunnen? Een kerkmusicus is een muzikale duizendpoot. Door een veelvoud aan kerk muzikale stijlen, uitvoeringspraktijken en samenwerkingsverbanden, dient een kerkmusicus heel veel kennis te bezitten en ook sociaal geëngageerd te zijn. Hij of zij werkt in de eerste plaats met mensen binnen een Liturgisch kader. Als organist of dirigent beheers je je hobby zodanig dat je leiding kunt geven. Daarvoor heb je kennis nodig van o.a.; Liturgie, kerk(muzikale)geschiedenis, muziektheorie, gregoriaans, orgelspel of directie, zingen, begeleiden en arrangeren.

Kerkmusicus zijn of worden is dan ook een hele uitdaging. Maar je krijgt er een prachtige verrijking van je leven voor terug. Het werken in een spirituele omgeving met een enorme rijkdom aan historie. Vele facetten van de kunst kunnen in het werk van de kerkmusicus samen komen. Je komt in aanraking met bouwkunst, schilderkunst, literatuur en natuurlijk de muziek in zijn al zijn kleurrijke vormen. Dat maakt het werken in de kerkmuziek bijzonder en daarmee onderscheid het zich ook van andere, meer individuele, kunstdisciplines.

Om aan deze opleiding te beginnen is er een basisvaardigheid nodig. Vooral het technisch al goed kunnen bespelen van orgel en/of piano is toch wel een pré. Hieronder volgt een opsomming van stappen die gezet gaan worden als er serieuze interesse is om aan de opleiding te beginnen.

Procedure aanmelding opleidingstraject Kerkmusicus III

Tweejarige (flexibele) opleiding

  • De kandidaat meldt zich aan bij de SGV in het bisdom Roermond.
  • Er volgt een intake gesprek met niveau bepaling.
  • De studieregio wordt gekozen Zuid-Midden-Noord.
  • Een coördinator wordt toegewezen. Hij/zij begeleidt de student gedurende het hele traject. Bewaakt de voortgang, organiseert de examens en is intermediair.
  • Aanschaf boeken. Er wordt gebruik gemaakt van de Cursus kerkmuziek III. 21 modules.
  • Uitgave Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht. Bestelling via www.protestantsekerk.nl webwinkel of bestellingen@protestantsekerk.nl
  • Vaststellen lesfrequentie wekelijks 1 uur of twee wekelijks 2 uren.
  • Vaststellen studielijn aan de hand van de modules. Volgorde van examineren.
  • Toewijzen van de docent. Een gediplomeerd kerkmusicus.
  • Betalingsregeling.

De coördinator rapporteert elk half jaar aan het bestuur over de voortgang van de studie.

De theoriemodules kunnen schriftelijk afgenomen worden op elk gewenst moment. Praktijkmodules kunnen mondeling afgenomen worden op elk gewenst moment. Eindexamen is in concertvorm en persoonlijk gesprek met een samengestelde commissie.

Mocht u deze uitdaging aan willen gaan neem dan contact op met de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond. De uitgebreide exameneisen zijn hier te downloaden.

Ad Voesten

Terug naar boven