Spring naar hoofdtekst

Gregoriaans

Gregoriaans

Werkgroep Musica Gregoriana

De werkgroep werd opgericht in 1984 met als doel de bevordering van de beoefening van het gregoriaans, met name als liturgische muziek. De werkgroep tracht haar doel o.a. te bereiken door het organiseren van studiedagen. De werkgroep organiseert elk jaar rond een bepaald thema een voorjaars- en najaarsstudiedag in Vaals, nabij de abdij Sint-Benedictusberg Mamelis.

Secretaris: Dhr. J. Lipsch
Houtstraat 55
6343 BJ Klimmen

Tel: 045-4052840

Stichting Vrienden van Gregorius

In 2003 is op initiatief van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging bij de viering van 125 jaar NSGV de stichting 'Vrienden van Gregorius' opgericht. De stichting heeft als doel de ondersteuning en ontwikkeling van katholieke kerkmuziek in de ruimste zin van het woord binnen de Nederlandse kerkprovincie.

Secretaris en penningmeester:
Dhr. R. Karsten

R.A. Raadhuisstraat 4
6061 EA Posterholt


Platform Gregoriaans

Het platform werd opgericht in 2007 en heeft tot doel de bevordering van het zingen van gregoriaans tijdens de liturgievieringen in de parochies in het bisdom Roermond. Daartoe organiseert het platform cursussen op diverse niveaus, workshops en gregoriaanse gebedsdiensten.

Het platform bestaat uit:

  • mgr. dr. A. Kurris, voorzitter
  • J. Hoorens, secretaris
  • pastoor drs. E. Smeets, lid
  • C. Tonnaer, lid
  • F. Ackermans, lid
  • L. Krekelberg, lid

Basiscursus Gregoriaans te Houthem-St.Gerlach

Basiscursus Gregoriaans te Houthem-St.Gerlach
Download flyer

Basiscursus Gregoriaans te Houthem-St.Gerlach - slotdienst
Audio-opname slotdienst

Terug naar boven